Khoa nghiên cứu tiếng Nhật Bekka

Phòng hỗ trợ du học sinh và giao lưu quốc tế

Trong trường có phòng hỗ trợ du học sinh và giao lưu quốc tế. Phòng hỗ trợ các em du học sinh đang theo học tại trường từ các vấn đề sinh hoạt đến hỗ trợ tìm việc sau tốt nghiệp. Nhân viên của phòng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung nên có thể tiếp đón du học sinh chu đáo.

Tổ chức

Giám đốc hỗ trợ du học sinh và giao lưu quốc tế KOGA Sumi
Trưởng phòng OTA Kenji
Phân viên SAOTOME Michiyuki
Khác Nhân viên bán thời gian


開室時間

Thứ 2∼thứ 6 —– 9:00∼17:00